fbpx
Kalkulator kredytowy

Formularz zgłoszeniowy MyFinance24

- Osoba fizyczna -

DANE WNIOSKODAWCY:

Imię i Nazwisko*

PESEL*

Seria i numer dowodu osobistego*

Data wydania*

Nazwisko panieńskie matki*

Telefon*

Adres e-mail*

Stan cywilny*

Wykształcenie*

Status mieszkaniowy*

W jakim banku konto*

ADRES ZAMELDOWANIA:

Ulica*

Numer domu*

Numer lokalu

Kod pocztowy*

Miejscowość*

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Ulica*

Numer domu*

Numer lokalu

Kod pocztowy*

Miejscowość*

DANE PRACODAWCY:

Nazwa Firmy*

Stanowisko*

Od kiedy zatrudnienie*

Do kiedy zatrudnienie

Telefon do pracodawcy*

Numer NIP pracodawcy*

Rodzaj umowy*

Średni dochód netto z ostatnich 3 miesięcy (umowa o pracę)

Średni dochód netto z ostatnich 6 miesięcy (umowa zlecenie)